Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kun je de algemene voorwaarden vinden. Deze zijn een overeenkomst tussen jou als bezoeker en de website OnlineCasino-nl.com. Met het brengen van een bezoek aan de site bevestig je automatisch dat je de gebruiksvoorwaarden hieronder hebt gelezen, begrepen en dat je hiermee akkoord gaat. Lees alles daarom goed door om jezelf zo goed mogelijk te informeren voordat je verder gaat. Alle punten die hieronder worden beschreven zijn van toepassing op de website en de bezoekers hiervan. Let er daarbij op dat we ons het recht voorbehouden om deze algemene voorwaarden op iedere moment aan te passen of te updaten.

Website Inhoud en Diensten

Alle inhoud die op deze website is te vinden in louter en alleen gecreëerd voor informatieve doeleinden. Deze informatie gaat over goksites en alles wat er bij online casino’s komt kijken. Wij zijn echter zelf geen online casino. Dat betekent dan ook dat wij geen financiële transacties uitvoeren. Tevens zijn wij geenszins verantwoordelijk voor consequenties (zoals verliezen, conflicten tussen gokbedrijven en de speler etc.) die ontstaan door het spelen bij bepaalde online casino’s die vermeld staan op onze website. We behouden het recht voor om je de toegang tot onze website en diensten te beëindigen of beperken.

Jouw verantwoordelijkheden

Er zijn bepaalde leeftijdsrestricties die gelden bij een bezoek aan onze website. Zo garandeer je als bezoeker dat jouw leeftijd 18 jaar of ouder is. Daarnaast mogen de website en de diensten die daarop te vinden zijn alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Ook garandeer je te hebben gecontroleerd en bevestigd dat jouw gebruik van en bezoek aan de site en diensten daarop geen wetten of reguleringen overtreedt in het gebied waar je jezelf bevindt. Je zult de website niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.

Ontkenning van verantwoordelijkheid

Ondanks dat we altijd streven naar het verschaffen van de best mogelijke informatie, hebben we het recht tot ontkenning van verantwoordelijkheid. Uiteraard is ons doel om altijd zoveel mogelijk correcte informatie te geven en doen wij onze uiterste best om iedere bezoeker van onze pagina’s te kunnen helpen met onze inhoud. Omdat alles echter snel veranderd, kunnen wij niet garanderen dat alles ten alle tijde klopt, en daarom is het bezoeken van de website altijd op eigen risico. We garanderen niet dat er geen fouten op de site staan en dat deze altijd naar behoren werkt. Ook garanderen we niet dat de inhoud geen virussen of andere schadelijke zaken kan bevatten.

Eigendom

Alle inhoud die op de website is te vinden is auteursrechtelijk beschermd. Dat wil zeggen dat het op geen enkele manier is geoorloofd om deze te kopiëren of te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Zonder dat er toestemming in geschriften is gegeven, mag geen enkel individu deze inhoud op wat voor manier dan ook kopiëren. Wanneer iemand dit om wat voor reden dan ook wel wil doen, is het noodzakelijk om hiervoor eerst geschreven goedkeuring te vergaren. Als deze niet is toegekend, wordt her gebruiken van de content zonder daarvoor toestemming te hebben gezien als inbreuk op auteursrecht.

Onbevoegde activiteit

Met het brengen van een bezoek aan onze website, ga je ermee akkoord dat je hierbij geen enkele intentie hebt om ongeautoriseerde activiteiten uit te voeren. Er zijn verschillende zaken die als dusdanig gezien kunnen worden. Bekende voorbeelden hiervan zijn het proberen te hacken van de website of het stelen van de inhoud die daarop is te vinden. Wanneer er wel onbevoegde activiteit wordt waargenomen, zal dit uiteraard direct leiden tot het onmiddellijk ontzeggen van de toegang tot de website. Iedereen die de intentie heeft om op welke manier dan ook schade toe te brengen aan de site kan op ieder moment de toegang met directe ingang worden ontzegd, zodat er geen gevaar meer wordt gevormd.

Recht om inhoud te verwijderen

Op ieder gegeven moment behouden wij ons het recht voor om bepaalde inhoud op de website te verwijderen. Dit kan zijn vanwege verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat deze niet langer actueel is, veranderd of niet meer relevant is. Ongeacht de reden voor het willen verwijderen van bepaalde inhoud, kunnen wij ten alle tijde besluiten dat we deze van de website verwijderen. Hetzelfde geldt voor alle inhoud die is gecreëerd door bezoekers van de website. Hierover hoeven wij niemand op de hoogte te stellen, ongeacht de reden voor het willen verwijderen van de betreffende inhoud.

Sites van derden en inhoud

Tijdens het bezoeken van onze website is het mogelijk dat er links te vinden zijn naar andere pagina’s van derden. Deze kunnen op allerlei delen van onze website worden gevonden en zijn een toevoeging op de gegeven informatie en worden gezien als nuttig voor onze bezoekers. Dat een bepaalde link door ons wordt geplaatst, wil echter in geen enkel geval zeggen dat wij verantwoordelijkheid dragen voor de informatie die te vinden is op een andere webpagina, waarnaar gelinkt wordt. Op geen enkele wijze zijn wij verantwoordelijk voor de informatie en content die wordt weergegeven op de bronnen waar de links naartoe leiden. Door naar een pagina te gaan via een link geplaatst op onze website, neem je geheel zelf het risico.

Spel sites van derden

We tonen hier allerlei verschillende soorten goksites en online casino’s. Door naar een van deze online casino’s of goksites te gaan ga je akkoord met alle van de onderstaande punten:

  • Je bent woonachtig in een rechtsgebied waar online gokdiensten legaal zijn;
  • Je hebt de volwassen leeftijd bereikt die vereist is om online gokdiensten te gebruiken;
  • Je bent op de hoogte van alle legale vereisten die op jou van toepassing kunnen zijn in het rechtsgebied waarin je bent gevestigd;
  • Je hebt gecontroleerd, bevestigd en bent akkoord gegaan om te voldoen aan alle gestelde vereisten op de goksite; en dat online gokken voor jou kan resulteren in het verliezen van geld waarvan je kiest dit in te zetten op ermee te spelen.

Disclaimer

Zoals te lezen is in de overige secties van deze gebruiksvoorwaarden, zijn de risico’s bij het bezoeken van deze site, voor jouw eigen rekening. Door op deze website te komen bevestigd iedere bezoeker daarom hiervan op de hoogte te zijn. Het gebruikt hiervan geeft geen enkele garanties, en iedereen die op de pagina terecht komt neemt het hieraan verbonden risico compleet voor zijn of haar eigen rekening. Hoewel we trachten altijd informatie te verschaffen die up to date en actueel is, kunnen wij op geen enkele wijze garanderen dat dit ten alle tijde het geval is. Daarom bevestigd iedere individuele bezoeker via het lezen van deze algemene voorwaarden dat het bezoek volledig op eigen risico is.

“Compensatie van schade”

Door op de site te komen, ga je ermee akkoord alle directeuren, beleidsbepalers, agenten, werknemers, aannemers klanten en licentiegevers te vrijwaren van acties, claims en andere procedures die voortkomen in verband met of als gevolg van een bezoek aan de site. En hetzelfde geldt voor het gebruik van alle materialen en diensten die hier te vinden zijn, inclusief eventuele producten en gegevens die zijn verkregen door de site. Op geen enkele wijze is het mogelijk om hier als bezoeker enige rechten aan te ontlenen. Daarbij kan er tevens geen compensatie van eventueel geleden schade worden aangevraagd en wordt, zoals hierboven aangegeven, alle informatie op de website en personenen die hieraan verbonden zijn gevrijwaard van dergelijke procedures en claims.

Klachtenprocedure

Het is altijd mogelijk dat er, om wat voor reden dan ook, een klacht ontstaat. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs wanneer er in een dergelijke geval contact met ons wordt opgenomen. Wij zullen zodoende kijken wat er binnen onze mogelijkheden gedaan kan worden om deze op te lossen. Daarbij kunnen we geen garantie geven dat het daadwerkelijk mogelijk is om hieraan wat te doen. Het ligt daarbij altijd aan de aard van de klacht, maar wel kunnen bezoekers geen enkele rechten ontlenen met het indienen hiervan, Mocht je er zeker van zijn dat onze inhoud, op wat voor manier dan ook, inbreuk maakt op auteursrechten, laat dit ons dan weten via email of het contactformulier. Vervolgens zullen wij proberen om op een zo kort mogelijke termijn bij je terug te komen met een antwoord.

Aanpassen algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te kunnen modificeren of aanpassen. Daarvan hoeven wij op voorhand geen melding te maken. Ongeacht de reden voor het wijzigen of vernieuwen hiervan, kunnen wij dit doen op ieder gewenst moment, zonder dat bezoekers daarvan op de hoogte worden gebracht. Wanneer je de site bezoekt, is het je eigen verantwoordelijkheid om constant op de hoogte te blijven van de algemene voorwaarden, en zul je zelf regelmatig moeten controleren of deze wijzigen en wat er gewijzigd is. Wanneer je zo goed mogelijk op de hoogte wilt blijven, kan er daarom het beste bij ieder bezoek worden gecontroleerd of de algemene voorwaarden nog hetzelfde zijn ten opzichte van eerdere bezoeken.

Juridische geschillen

Door gebruik te maken van deze site stem je ermee in dat alle gerechtelijke procedures die voortvloeien of gerelateerd zijn aan deze algemene voorwaarden, moeten worden ingediend in het rechtsgebied wat hiervoor van toepassing is, en de aldaar geldende wetgeving. Door dit te doen ga je ermee akkoord dat je onderworpen wordt aan de persoonlijke jurisdictie van de betreffende rechtbanken met als doel het beslechten van een dergelijke actie.

Beëindiging van gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat deze eventueel door ons worden aangepast op geupdate. Blijf daarom ten alle tijden op de hoogte zodat er niets gemist wordt wanneer deze worden vernieuwd. Naast dat deze geldig zijn totdat ze door ons worden beëindigd wanneer we een update uitvoeren, kan het gebruik ook worden beëindigd door een bezoeker zelf. Dit kan op ieder moment door te stoppen met het gebruiken van de website en eventueel verkregen informatie en materiaal daar vandaan te vernietigen, net als eventueel gerelateerde documentatie.

Basisbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven en opgesteld volgens de geldende wetgeving in het rechtsgebied van de bezoeker. Dit kan voor iedere pagina en ieder online casino verschillen. De bezoeker is daarbij zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving in het rechtsgebied waarin deze zich begeeft. Hiermee kan deze voorkomen om in datzelfde rechtsgebied wetten en reguleringen te overtreden met het bezoeken van onze website.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud die op onze website is te vinden is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Hier is uiteraard veel tijd, moeite en aandacht ingestoken. Om al onze bezoekers zo goed mogelijk te informeren, nemen wij de inhoud die op de website wordt weergegeven zeer serieus. Daarom is het van groot belang is dat deze uniek is, en bovendien nuttige informatie bevat en verschaft aan iedereen die op onze website terecht komt. Mede daarom is de inhoud auteursrechtelijk beschermd, en is het ten alle tijden verboden om delen hiervan, of alles te kopiëren of gebruiken voor welke zaken dan ook, zonder daarvoor schrijftelijk goedkeuring te hebben verkregen.

Kennisgeving en procedure voor indienen claims voor inbreuk op auteursrecht

Wanneer je ons op de hoogte wilt stellen of een claim wilt indienen voor inbreuk op het auteursrecht zijn er verschillende manieren om dit te doen. Het is in dit geval belangrijk om contact op te nemen, zodat er door ons team kan worden gekeken naar de zaak. Daarom nemen we elke melding hierover uiteraard zeer serieus en zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk contact op te nemen om te kijken wat er aan de hand is en op zoek te gaan naar een passende oplossing. Het is mogelijk om ons te informeren over inbreuk op het auteursrecht per email of via het contactformulier op onze website. We doen vervolgens alles binnen onze mogelijkheden zo snel mogelijk bij jou terug te komen met een antwoord.

Taal versies

Bovenstaande algemene voorwaarden worden aangeboden in een aantal verschillende talen. In het geval dat er onduidelijkheden of onjuistheden zijn als gevolg van de verschillen tussen deze talen, is het belangrijk om te weten dat de Engelse versie van de algemene voorwaarden altijd bepalend is. Bij twijfel is het dus altijd een optie om de Engelse versie voor de zekerheid te controleren, om zodoende zeker te weten dat je een bepaald deel van de algemene voorwaarden goed hebt begrepen.